Ưu và khuyết điểm của cấy mỡ

Chào chuyên mục tư vấn, em có một thắc mắc muốn được nhờ chuyên mục tư vấn. Em thấy có phương pháp cấy mỡ ngực để tăng kích thước vòng 1, nhưng cũng không có thấy nhiều người thực hiện bằng phương pháp dùng túi độn. Chuyên mục có thể cho em biết ưu và khuyết điểm của phương pháp cấy mỡ cho em hiểu rõ thêm. (Vân Anh, 28t)  Chào Vân Anh, Phương pháp

Thực hiện đại phẫu tại BVCK PTTM - Thực hiện tiểu phẫu tại PKCK PTTM – Kết quả phụ thuộc cơ địa mỗi người

¤

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01

Khuyến mãi