Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?
Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không?

Em là Thúy An, n?m nay em 22 tu?i. Em s?p l?p gia ?ình, nh?ng em có m?t n?i bu?n khó nói ?ó là hai ??u ti c?a em t? khi d?y thì nó phát tri?n r?t l?n. Em có tìm hi?u và bi?t ??n có th? th?m m? thu nh? núm vú, nh?ng em v?n còn h?i lo là vi?c Thu nh? ??u ti có làm m?t c?m giác c?a b?u ng?c không ?? Li?u có ?nh h??ng ??n vi?c nuôi con b?ng s?a m? sau

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01