Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?
Nh? th? nào là m?t khuôn ng?c ??p ?

Chào bác s?, bác s? có th? t? v?n cho em bi?t th? nào là m?t khuôn ng?c ??p, các tiêu chí ?ánh giá là nh? th? nào ?. Vì em mu?n c?i thi?n l?i vòng 1 c?a mình, dù ng?c c?a em không ph?i quá nh? nh?ng em c?m th?y ch?a cân ??i v?i b?n thân. Em cao 1m6 thì vòng 1 c?a em bao nhiêu là phù h?p? Mong bác s? t? v?n! (nguyenthaolan148@…com) Chào Th?o Lan! Câ

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01