???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?

???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?
???ng m? và ?? dài s?o nâng ng?c là bao nhiêu?

Chào bác s? chuyên m?c t? v?n, bác s? cho em h?i là ???ng m? trong nâng ng?c có ?? dài kho?ng bao nhiêu vì em không bi?t v?i ???ng m? ?ó có ?? l?i s?o dài không? Bác s? t? v?n giúp em, em c?m ?n! (C?m Thúy,Tp.HCM)   Chào C?m Thúy, c?m ?n b?n ?ã g?i câu h?i t? v?n v? chuyên m?c t? v?n c?a nangnguc.net. Chúng tôi xin t? v?n cho câu h?i "???ng m?

Read More »

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01