L?u ý khi ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c

L?u ý khi ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c
L?u ý khi ph?u thu?t th?m m? nâng ng?c

L?u ý: T?t c? các ca th?c hi?n gây mê ??u ???c bác s? th?c hi?n t?i b?nh vi?n có chuyên khoa ph?u thu?t th?m m? theo thông t? 41/2011/TTBYT.

Th?c hi?n ??i ph?u t?i b?nh vi?n chuyên khoa PTTM

Th?c hi?n ti?u ph?u t?i phòng khám chuyên khoa PTTM

K?t qu? tùy thu?c vào c? ??a và ???ng nét v?n có c?a t?ng khách hàng

??ng ký th?m m? tr?c tuy?n

Hãy ?i?n ??y ?? thông tin ?? chúng tôi có th? liên l?c v?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

H? tên
S? ?i?n tho?i
Email
Ngày h?n
Tiêu ??
N?i dung

Chia sẻ :

Mở rộng

About the author

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nang nguc-nano-chip- 480x300-01-01